KieszonkowaMysz

69 tekstów – auto­rem jest Kie­szon­ko­waMysz.

Szczęście to uczu­cie gorzkie,
ulot­ne jak zachód słońca. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 stycznia 2015, 22:18

Ludzie prędzej uwierzą w sku­teczność puszcze­nia to­tolot­ka, niż w to, że ich głos w wy­borach coś zmieni. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 25 sierpnia 2014, 09:05

Trze­ba mieć w życiu ko­goś, dla ko­go się idzie do lekarza. 

myśl dnia z 27 września 2014 roku
zebrała 31 fiszek • 19 grudnia 2013, 00:24

Nieza­dowo­lenie z siebie, to bar­dzo pochłaniająca czynność. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 lipca 2013, 22:47

Nie da się rac­jo­nal­nie zwal­czyć nierac­jo­nal­ne­go strachu. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 czerwca 2013, 20:57

Sy­ner­gia

Tak to so­bie dzi­siaj prze­kal­ku­lowałam, że faj­na re­lac­ja dwoj­ga ludzi, to jest właśnie ta, gdy jed­no plus dru­gie to ra­zem coś więcej, niż tyl­ko su­ma dwóch. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 stycznia 2013, 14:45

Mogę tęsknić, ale nie mogłabym czuć się sa­mot­na. Nie odkąd jesteś... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 listopada 2012, 16:36

Niektórym chy­ba nikt nie zdążył wytłumaczyć, że niepo­myte ga­ry nie są wyz­naczni­kiem ja­kości życia rodzinnego, 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 października 2012, 18:53

Ale mnie się wy­daje, że w tym życiu chodzi o coś więcej, mu­si być coś jeszcze, na pew­no jest. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 15 października 2012, 00:56

Rozmawiajcie! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 11 października 2012, 10:39

KieszonkowaMysz

Jeśli masz bliskich, to doceń ich wady, bo pewnego dnia może Ci zacząć tych wad BARDZO BRAKOWAĆ ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

KieszonkowaMysz

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

20 stycznia 2015, 22:18KieszonkowaMysz do­dał no­wy tek­st Szczęście to uczu­cie gorzkie, [...]

20 stycznia 2015, 22:15KieszonkowaMysz sko­men­to­wał tek­st Trzeba mieć w życiu [...]

3 grudnia 2014, 18:02mill sko­men­to­wał tek­st Trzeba mieć w życiu [...]

26 października 2014, 00:10słońiczka sko­men­to­wał tek­st Trzeba mieć w życiu [...]

27 września 2014, 11:13.Rodia sko­men­to­wał tek­st Trzeba mieć w życiu [...]

25 sierpnia 2014, 10:10wdech sko­men­to­wał tek­st Ludzie prędzej uwierzą w [...]

25 sierpnia 2014, 09:23onejka sko­men­to­wał tek­st Ludzie prędzej uwierzą w [...]

25 sierpnia 2014, 09:05KieszonkowaMysz do­dał no­wy tek­st Ludzie prędzej uwierzą w [...]

25 sierpnia 2014, 09:03KieszonkowaMysz sko­men­to­wał tek­st Trzeba mieć w życiu [...]

19 grudnia 2013, 11:18truman sko­men­to­wał tek­st Trzeba mieć w życiu [...]